Skip to main content

06.04.2022 - Rotterdam

SAWA: 90% hout en balkons in slank beton

SAWA: 90% hout en balkons in slank beton

Bij woongebouw SAWA in het Rotterdamse Lloydkwartier is vol ingezet op CO2-reductie, energieneutraliteit, circulariteit, biodiversiteit en inclusiviteit. Niet zo gek dat 'het gezondste gebouw van Nederland' al diverse architectuurprijzen heeft gewonnen, nog voordat de bouw goed en wel is gestart (Q1, 2022). De toepassing van staal en beton is geminimaliseerd. Toch zijn de balkonplaten uitgevoerd in beton. Of beter: in slank ultra-hogesterktebeton (UHSB) van Hi-Con. Een primeur!

 

De duurzaamheidsambities voor SAWA hebben ertoe geleid dat de 50-meter hoge hoofddraagstructuur modulair is uitgevoerd in CLT (cross-laminated timber), die zo veel mogelijk in het zicht is gelaten. Ten opzichte van beton is CLT erg licht. Zo licht dat aan de vloeren geen balkons in traditioneel beton opgehangen kunnen worden. Omdat balkons in hout geen uitkomst brachten, is gekozen voor UHSB. Daarmee is 50-60% gewicht bespaard ten opzichte van gewoon beton.

 

SAWA is het eerste grootschalige project met UHSB balkons in combinatie met een CLT-draagconstructie. In totaal produceert Hi-Con 238 balkons en een spectaculaire loopbrug tussen de twee gebouwdelen.

 

Het ontwerp van de balkons is in nauw overleg gemaakt met Mei architects and planners, Pieters Bouwtechniek (tevens hoofdconstructeur van SAWA) en Era Contour. De grootste uitdaging was het beperken van gewicht van de balkonplaten, vanwege de geringe draagcapaciteit van de houten consoles waar ze op liggen. Verder krijgt het beton een houten look, in kleur en met reliëfstructuur.

 

 

 

Binnenkort meer over de ambitieuze CO2-besparingen die je kan bereiken met UHSB balkons van Hi-Con in combinatie met CLT-constructies.

De keuze voor Hi-Con voor de galerijen en balkons in SAWA past goed bij de hoge ambitieuze duurzame doelstellingen van SAWA om het gebruik van grondstoffen tot een minimum te beperken. Met deze ontwerpkeuze wordt 50% minder beton gebruikt dan bij conventionele oplossingen

Robert Platje,
Mei architects and planners

Meer weten?

WILT U MEER INFORMATIE?

NEEM CONTACT MET ONS OP