Skip to main content

20.12.2023 - Ultrakorkealujuusbetonin ympäristöseloste (EPD)

Hi-Con julkaisee uuden EPD:n ultrakorkealujuusbetonisille parvekkeille

Hi-Con julkaisee uuden EPD:n ultrakorkealujuusbetonisille parvekkeille

Uusi ympäristöseloste UHPC-parvekkeille

 

Hi-Con on julkaissut uuden ympäristöselosteen (EPD) ultrakorkealujuusbetonista (UHPC) valmistetuille parvekkeilleen. Ympäristöselosteen on laatinut Force Technology, ja se on saatavilla EPD Denmark -verkkosivustolla sekä omilla verkkosivuillamme.

 

Tämä uusi ympäristöseloste korvaa edellisen, joka julkaistiin marraskuussa 2018. Uusi ympäristöseloste poikkeaa hieman "vanhasta" ja sisältää päivitettyjä ja olennaisempia ympäristötietoja raaka-aineiden louhinnasta tuotantoon. Ennen kuin syvennymme siihen, käsitellään lyhyesti joitain peruskysymyksiä, joita saattaa nousta esiin.

 

--> Katso ympäristöseloste (eng) täältä

Mikä ympäristöseloste on?

EPD (Environmental Product Declaration) on kansainvälisesti tunnustettu ympäristöseloste, joka kuvaa tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren aikana eurooppalaisten standardien pohjalta. Tunnetuin ympäristövaikutusten ilmaisutapa on kg CO2-ekvivalentti, mutta se sisältää myös monia muita ympäristötekijöitä. Ympäristöseloste on voimassa 5 vuotta.

 

Mihin ympäristöselostetta käytetään?

Ympäristöseloste on ilmoitus, jota voidaan käyttää arvioitaessa eri tuotteiden käytön ympäristövaikutuksia esimerkiksi rakennuksen sertifioinnissa. Kasvavien ilmastovaatimusten myötä ympäristöselosteiden tarve on lisääntynyt merkittävästi.

Ympäristöseloste voi olla tuotekohtainen, tai se voi olla keskiarvona laadittu toimialakohtainen ympäristöseloste, esimerkiksi betonielementeille. Tuotekohtainen ympäristöseloste on yleensä tarkempi. Hi-Conin ympäristöseloste on tuotekohtainen, koska se on laadittu erityisesti Hi-Conin valmistamia UHPC-parvekkeita varten.

 

Mitä eroa on LCA:lla ja EPD:llä?

EPD laaditaan elinkaariarviointiraportin (LCA, Life Cycle Assessment) perusteella, ja LCA on tyypillisesti kattavampi. LCA on arvio tuotteen/rakennuksen/materiaalin koko elinkaaresta louhinnasta tuotantoon, kokoonpanoon, käyttöön, hävittämiseen ja mahdollisesti kierrätykseen. LCA-raportti kuvaa malleja, tiedonkeruuta ja EPD:n taustalla olevia näkökohtia, ja se voi sisältää luottamuksellisia tietoja, kun taas EPD esittää nämä tiedot helposti saatavilla olevalla ja standardoidulla tavalla.

Fællesudsigten, Kööpenhamina, DK.

Eri perusteet, mutta käytännössä sama tulos

"Vanha" EPD vuodelta 2018 laadittiin kahden suuren projektin, "Fællesudsigtenin" ja "Kongens Torvin" tietojen perusteella. Nämä projektit havainnollistivat kahta ääripäätä tyypillisissä työskentelyprojekteissamme, ja näitä projekteja käytettiin valaisemaan EPD:n kaikkia vaiheita. "Uudessa" EPD:ssä joulukuulta 2023 tiedot perustuvat pääosin vuoden 2022 kokonaistuotantoon. Tästä huolimatta saimme A1-A3:lle lähes samat ympäristövaikutukset, jotka kattavat kaiken raaka-aineiden louhinnasta, kuljetuksista Hi-Conin tehtaalle, kaikki tuotannon osa-alueet (sähkö, kaasu, muotit, jätteet jne.) kunnes elementit lähtevät tehtaalta. Näitä kutsutaan myös kehdosta tehtaan portille -vaiheiksi (cradle-to-gate). "Vanhan" kuorma oli 1 063 kg CO2 ekv., kun taas uudessa EPD:ssä se on 1 050 kg CO2 ekv. Sementin osuus tästä on 62 %, joten on selvää, että se on yksi osa-alueista, joilla tulemme työskentelemään tulevaisuudessa vähentääksemme  ympäristövaikutustamme. Yleensä arvoa A1-A3 käytetään esimerkiksi rakennuksen DGNB-sertifioinnin yhteydessä.

Ero asennusvaiheessa

Vaiheissa A4–A5, joka kattaa kuljetuksen rakennustyömaalle ja kokoonpanon (mukaan lukien konsolit, vetotangot, jne.), näiden kahden EPD:n välillä on merkittävä ero. Vanha, joka tehtiin "Fællesudsigten" ja "Kongens Torv" -projektien keskiarvona, johti 254 kg CO2 ekvivalenttikuormaan, kun taas uusi perustuu yhden projektin, "Ryhavevej", asennukseen ja antaa melko korkean arvon 750 kg CO2 ekv. Tämä johtuu siitä, että valittu projekti oli Hi-Conin järjestelmäparvekekohde, ja niissä parvekkeet ovat erittäin ohuita, joten teräksen ja asennustöiden jakamiseen ei ole paljon betonitilavuutta. Tässä tapauksessa kannakkeiden ja terästankojen osuus oli 263 kg/UHPC-m3.

 

Parvekkeiden käyttövaihe ja purkuvaihe

Hi-Conin EPD kattaa myös käyttövaiheen (B1-B7) sekä purkuvaiheen (C1-C4) ja lopuksi kierrätyksen (D). Käyttövaiheella ei ole lisäävää vaikutusta, koska huoltoa (B2), korjauksia (B3) tai muita korjaavia toimenpiteitä ei tarvita. Parvekkeiden hävittämisen osalta haasteena oli se, että ensimmäiset UHPC-parvekkeet asennettiin vuonna 1997, eikä meillä ole kokemusta parvekkeiden purkamisesta ja niiden kierrätyksestä tai hävittämisestä. Parvekkeemme on yleensä suunniteltu uudelleenkäytettäviksi – mutta tätäkään emme ole vielä tehneet, joten sitä ei voitu sisällyttää ympäristöselosteeseen. Ympäristöselosteen purkuvaihe perustuu murskaamiseen ja kierrätykseen tietäytteenä. Jos haluamme, että purkuvaihe sisältää muitakin näkökohtia, meidän on aloitettava valmistelut, jotta se voidaan mahdollisesti sisällyttää seuraavaan ympäristöselosteeseen, joka on tulossa viimeistään vuonna 2028.

Ryhavevej, DK.

Ympäristöselosteemme käyttö rakennusteollisuudessa

 

EPD määrittelee ympäristövaikutuksen 1 m3:lle, mutta eri ratkaisujen vertailun vuoksi arvot muunnetaan tyypillisesti toiminnalliseksi yksiköksi, kuten m2 parvekkeeksi. Jos meillä on esimerkiksi jonkin järjestelmäparvekkeen keskipaksuus 90 mm (kuten kuvassa 3), kuormitamme vaihetta A1-A3 94,5 kg CO2 ekv/m2. Tätä kuormitusta arvioitaessa – 50 vuodelle – suhteessa suurempien uudisrakennusten Tanskan uusiin ilmastovaatimuksiin, on tärkeää, että 25 % parvekepinta-alasta lasketaan mukaan rakennusalaan, mikä yleensä tarkoittaa, että parveke on neutraali suhteessa Tanskan ilmastovaatimuksiin.

Haluatko kuulla, miten UHPC-parvekkeiden käyttö voi vaikuttaa projektiisi?

TÄYTÄ ALLA OLEVA LOMAKE, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ

LUE LISÄÄ ULTRAKORKEALUJUUSBETONISTA