Skip to main content

Kestävää rakentamista

Polku kestävään kehitykseen

Polku kestävään kehitykseen

Sanoista tekoihin

Vastuullisuus on käsite, joka on saavuttanut merkittävän tärkeyden rakennusteollisuudessa ja on täällä jäädäkseen. Ympäristöhaasteiden ja kestävämmän tulevaisuuden tarpeen korostuessa on tärkeää tunnistaa vastuullisuuden merkitys rakentamisessa. Erityisesti on tärkeää keskittyä käytettyihin materiaaleihin, niiden ympäristökestävyyteen ja tuotantoprosesseihin.

Me Hi-Conilla otamme vastuumme vakavasti. Ymmärrämme, että rakennusalalla on suuria haasteita edessään, ja haluamme edistää kestävää tulevaisuutta. Siksi olemme viime vuosina tehneet merkittäviä ponnisteluja ympäristövaikutustemme minimoimiseksi. Lähestymistapamme on ollut enemmän kuin pelkästään välttämättömän tekeminen - pyrimme olemaan eturintamassa!

Ultrakorkealujuusbetonin ympäristöedut

Useimmat ihmiset tietävät, että betonilla on merkittävä ympäristövaikutus. Tämä johtuu betonin suuresta käyttömäärästä, ja sen korkeasta sementtipitoisuudesta, joka koskee myös CRC i2® -ultrakorkealujuusbetoniamme (UHPC). Vaikka ultrakorkealujuusbetoniakaan ei voi luokitella ympäristöystävälliseksi materiaaliksi, on se kuitenkin ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteiselle betonille ja teräkselle.

 

  • 100+ vuoden käyttöikä
  • Ei teknistä huoltotarvetta
  • Pienempi kuljetuskaluston tarve hoikkien elementtien ansiosta
  • Pienempi materiaalin kulutus perinteiseen betoniin verrattuna
Miksi UHPC?

Sementtimäärän vähentäminen betonissamme

Korkea sementtipitoisuus on ylivoimaisesti merkittävin ympäristöjalanjälkeemme vaikuttava tekijä, minkä vuoksi olemme työstäneet erilaisia vaihtoehtoja käytetyn sementin määrän vähentämiseksi. Ensimmäinen aloite on ns. CRC i3, joka on betonimassa, jossa on suurempaa kiviainesta. Lisäämällä suurempia kiviaineksia sementin määrää voidaan vähentää. Tällä koostumuksella voimme saavuttaa 30 % sementin vähennyksen samalla, kun parannamme lujuutta ja jäykkyyttä - ja pienin kustannuksin. Huono puoli on, että  koostumus johtaa jonkin verran huonompaan työstettävyyteen, minkä vuoksi tämän tyyppistä ultrakorkealujuusbetonia voidaan käyttää vain osassa tuotannostamme (pääasiassa laattarakenteissa).

 

Toinen tapa vähentää sementtipitoisuutta on korvata sementti samankokoisella fillerillä. Ensimmäiset kokeet on tehty kalkkifillerillä ja marmorijauheella. Korvaamalla 30 % sementistä vaihtoehtoisilla fillereillä emme havainneet lujuuden heikkenemistä.

 

Vaikka vastuullisuuden lisääminen on ensiarvoisen tärkeää, on myös tärkeää, ettemme tee kompromisseja esimerkiksi ETA:ssa (eurooppalainen tekninen arviointi) dokumentoitujen ominaisuuksien tai betonimme pitkäaikaiskestävyyden suhteen.

Muita toimiamme

Muita toimiamme

Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen ja ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Tähän sisältyy päästöjemme seuranta ja analysointi, ympäristötuotteen julistuksen (EPD) kehittäminen ja vihreän kirjanpidon järjestelmän käyttöönotto. Integroimalla nämä toimenpiteet osaksi toimintaamme ja päätöksentekoprosessejamme olemme paremmassa asemassa jatkuvasti optimoimaan kestävän kehityksen strategiaamme ja ottamaan vastuun ympäristövaikutuksistamme.

Ympäristöseloste (EPD) ultrakorkealujuusbetonisille parvekkeillemme

Osa kestävän kehityksen strategiaamme olemme tehneet ympäristöselosteen (EPD) parvekkeillemme. Ympäristöseloste on asiakirja, joka kuvaa tuotteidemme ympäristöominaisuuksia ja vaikutuksia niiden koko elinkaaren aikana. Tämä prosessi sisältää kattavan elinkaariarvioinnin (LCA), jossa arvioimme raaka-aineiden hankinnan, tuotannon, jakelun, käytön ja tuotteidemme hävittämisen ympäristövaikutuksia.

 

Olemme parhaillaan päivittämässä parvekkeiden ympäristöselostetta, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana.

 

Lue ympäristöselosteemme (eng) täältä

Fokus vihreässä kirjanpidossa

Uuden EU-direktiivin mukaan suurempien yritysten odotetaan raportoivan ympäristövaikutuksistaan ns. vihreän kirjanpidon avulla vuodesta 2026 lähtien, ja useat yritykset ovat jo aloittaneet tämän. Vaikka emme kuulu yrityksiin, joille tullee vihreän kirjanpidon raportointivelvoite, olemme valinneet tehdä niin omasta halustamme seurataksemme kaikkia vaikutuksiamme ja ollaksemme avoimia työssämme.

 

Vihreä kirjanpito auttaa meitä myös seuraamaan ja raportoimaan ympäristösuoritustamme sekä edistymistämme kestävän kehityksen tavoitteitamme kohti. Tarkkailemalla tarkasti ympäristövaikutuksiamme voimme tunnistaa alueet, joilla voimme edistyä ja ryhtyä kohdennettuihin toimenpiteisiin vähentääksemme negatiivista vaikutustamme ympäristöön

Suunniteltu irrotettaviksi

Me Hi-Conissa uskomme, että irrotettaviksi suunniteltujen elementtien käyttö on keskeinen strategia kestävämmän tulevaisuuden luomisessa. Nykyään suunnitellaan pääosin rakennuksia, joiden odotettu käyttöikä on 50 vuotta. Koska elementeillämme on yli 100 vuoden käyttöikä, on meille tärkeää, että elementtimme voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää, kun rakennus ei enää palvele tarkoitustaan.

Viime vuodet olemme työskennelleet paljon sellaisien parvekkeiden parissa, jotka asennetaan rakennukseen vasta sen jälkeen, kun muu rakentaminen on valmistunut. Tämä tarkoittaa, että parvekkeet voidaan myös suhteellisen helposti poistaa, mikäli rakennusta ei enää käytetä. Tehdessämme betonielementtimme helposti irrotettaviksi ja uudelleenkäytettäviksi voimme minimoida purkujätteen määrää ja hyödyntää resursseja tehokkaammin. Tämä mahdollistaa aktiivisen osallistumisemme kiertotalouteen ja edistää kestävämpää rakennusteollisuutta.

Esimerkki sitoutumisestamme uudelleenkäyttöön on osallistumisemme (P)Recast-projektiin. Tämä projekti keskittyy betonielementtien uudelleenkäyttöön purkuprojekteissa ja luo uusia mahdollisuuksia näille materiaaleille.

Osallistumisemme DGNB-sertifioituihin projekt eihin

Hi-Con on Green Building Council Denmarkin jäsen ja on toimittanut  ultrakorkealujuusbetonisia elementtejä useisiin DGNB-sertifioituihin projekteihin. Parvekkeemme voivat positiivisesti vaikuttaa arviointiin useilla alueilla, joista voit lukea lisää alla olevasta linkistä.

 

DGNB-sertifioiduissa projekteissa voimme osoittaa, miten ultrakorkealujuusbetonin käyttö voi vaikuttaa myönteisesti DGNB:n arvioimiin ympäristönäkökohtiin, sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin.

DGNB

LISÄÄ TIETOA ULTRAKORKEALUJUUSBETONISTA JA VASTUULLISUUDESTA?

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot