Skip to main content

20.12.2023 - Milieuproductverklaring voor UHSB

Hi-Con lanceert nieuwe EPD voor balkons in ultra-hogesterktebeton

Hi-Con lanceert nieuwe EPD voor balkons in ultra-hogesterktebeton

Nieuwe EPD beschikbaar voor balkons in UHSB

 

Hi-Con heeft zojuist een nieuwe milieuproductverklaring (EPD) uitgebracht voor balkons, gemaakt van ultra-hogesterktebeton (UHSB). De EPD is opgesteld door Force Technology Denmark en is direct beschikbaar op onze eigen website.

De nieuwe EPD vervangt ons vorige EPD, welke dateert uit november 2018. Deze nieuwe EPD verschilt enigszins van de vorige EPD en bevat veel bijgewerkte milieugegevens. Denk hierbij aan relevante gegeven over de winning van grondstoffen tot aan de productie.

 

Je kunt ons nieuwe EPD hier vinden

Wat is een EPD?

Een EPD is een internationaal erkend document (milieuverklaring) die de milieu-impact van een product tijdens zijn levenscyclus volledig beschrijft, gebaseerd op Europese normen. De meest bekende uitdrukking van milieu-impact is uitgedrukt in kg CO2-equivalent, maar een EPD omvat en omschrijft ook een breed scala aan andere belangrijke milieufactoren. Een EPD certificering heeft een geldigheidsperiode van 5 jaar.

 

Waar wordt een EPD voor gebruikt?

Een EPD is een document, of een verklaring die kan worden gebruikt bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu bij het gebruik van verschillende producten, bijvoorbeeld bij de certificering van een gebouw voor LEED en BREEAM. Met de toenemende klimaateisen is de behoefte aan EPD’s inmiddels aanzienlijk toegenomen.

Een EPD kan product specifiek zijn of het kan dat het als een gemiddelde is opgesteld, bijvoorbeeld voor betonelementen. Een product specifiek EPD geeft het meest nauwkeurige beeld en inzicht. Ons EPD is product specifiek, omdat het is opgesteld voor UHSB-balkons geproduceerd door Hi-Con.

 

Wat is het verschil tussen LCA en EPD?

Een EPD wordt opgesteld op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), die meestal uitgebreider is. Een LCA is een beoordeling van de volledige levenscyclus van een product, gebouw of materiaal, van winning tot productie, van assemblage tot gebruik, van verwijdering c.q. sloop en mogelijk recycling. Een LCA-rapport beschrijft modellen, gegevensverzameling en de overwegingen die ten grondslag liggen aan de EPD en kan vertrouwelijke informatie bevatten, terwijl een EPD deze gegevens op een toegankelijke en gestandaardiseerde manier inzichtelijker presenteert.

Andere basis, maar vrijwel hetzelfde resultaat

Onze vorige EPD van 2018, werd opgesteld op basis van gegevens van twee grote projecten, illustreerden in voldoende mate de projecten waaraan we dagelijks werken. Deze projecten werden gebruikt om alle fasen in de EPD te belichten. In de nieuwe EPD van december 2023 zijn de gegevens voornamelijk gebaseerd op onze totale productie van 2022. Desondanks komen we uit op vrijwel dezelfde milieu-impact voor fasen A1-A3, die ook alles omvat vanaf de winning van grondstoffen, het transport naar onze productielocatie, alle aspecten van de productie zelf (elektriciteit, gas, mallen, afval, enz.) totdat de elementen onze fabriek verlaten. Dit noemen we ook wel cradle-to-gate. Voor de vorige EPD was de milieubelasting 1.063 kg CO2 eq, terwijl het in de nieuwe EPD is vastgesteld op 1.050 kg CO2 eq is. Het cementaandeel is hier verantwoordelijk voor maar liefst  62%, dus het is duidelijk dat een van de gebieden waar we in de toekomst aan zullen werken, het verminderen van onze impact op het milieu. Meestal wordt de waarde voor fasen A1-A3 gebruikt in verband met bijvoorbeeld DGNB-certificering van een gebouw.

Een verschil in de montagefase

Voor fases (A4 tot A5 dat het transport naar de bouwplaats omschrijft en de montage van de balkons (inclusief verankeringen), is er een significant verschil tussen de twee EPD's. De oude, gemaakt als gemiddelde van de twee eerder genoemde referentieprojecten, resulteerde in een belasting van 254 kg CO2 eq, terwijl de nieuwe is gebaseerd op de montage van slechts één project, een vrij hoge waarde van 750 kg CO2 eq aangeeft. Dit komt omdat er is gekozen voor een project met Hi-Con balkons. Hier zijn de balkons ultra slank, dus er is niet veel betonvolume om het staal en montagewerk over te verdelen. In dit geval zijn stalen schoenen en de trekstangen goed voor 263 kg per m3 UHSB.

 

Gebruiksfase en einde levensduur van het balkon

De EPD heeft ook betrekking op de gebruiksfase (B1-B7) en op het levenseinde fase (C1-C4) en tot slot op recycling (D). In de gebruiksfase is er geen impact aangezien er geen reden is voor onderhoud (B2), reparatie  (B3) of andere herstelmaatregelen. Wat de verwijdering van de balkons betreft, stonden we voor de uitdaging dat de eerste UHSB balkons in 1997 zijn geïnstalleerd en met een verwachte minimale levensduur van 100 jaar, hebben we geen ervaring met het verwijderen van balkons en het recyclen of ervan. Onze balkons zijn doorgaans ontworpen om herbruikbaar te zijn, maar dit is iets wat we nog niet hebben gedaan en daarom kon het niet worden opgenomen in deze nieuwe EPD. Het is gebaseerd op breken en recyclen als bijvoorbeeld wegen opvulling voor de infrasector. Als we andere items willen opnemen in de einde levensduur fase, moeten we beginnen met de voorbereidingen, zodat het mogelijk kan worden opgenomen in de volgende EPD, die uiterlijk in 2028 moet worden opgesteld.

Gebruik van onze EPD in de bouw

De EPD specificeert de milieubelasting voor 1 m3 materiaal, maar om verschillende oplossingen met elkaar te kunnen vergelijken, rekenen we de waarden meestal om naar een functionele logische eenheid, zoals een vierkante meter (m2) balkon. Als we bijvoorbeeld een gemiddelde dikte van 90 mm hebben voor onze balkons (zoals weergegeven in fig. 3), belasten we in de fasen A1-A3 met 94,5 kg CO2 eq per m2 balkon. Wanneer deze belasting wordt beoordeeld - verspreid over 50 jaar - in relatie tot de nieuwe klimaateisen voor grotere nieuwe gebouwen, is het belangrijk dat 25% van het balkonoppervlak kan worden meegerekend in het gebouwoppervlak. Dit betekent meestal dat het balkon niet méér milieu belastend is met betrekking tot de klimaateis.

Wilt jij inzicht in hoe de implementatie van UHSB balkons jouw project kan beïnvloeden?

VUL DAN ONDERSTAAND FORMULIER IN EN WIJ NEMEN DIRECT CONTACT MET JE OP

MEER INFORMATIE OVER ULTRA-HOGESTERKTE BETON