Skip to main content

Bouwen met aandacht

De weg naar duurzaamheid

De weg naar duurzaamheid

Van woorden naar daden

Duurzaamheid is een begrip dat binnen de bouwsector aan belang heeft gewonnen en niet meer weg te denken is. In een tijd van toenemende aandacht voor milieu-uitdagingen en de noodzaak om een duurzamere toekomst te creëren, is het cruciaal om het belang van duurzaamheid in de bouw te erkennen. Het is vooral belangrijk om aandacht te besteden aan de gebruikte materialen, hun duurzaamheid en productieprocessen.

 

Bij Hi-Con nemen we onze verantwoordelijkheid serieus. We erkennen dat de bouwsector voor grote uitdagingen staat en we willen bijdragen aan een duurzame toekomst. Daarom hebben we de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om onze impact op het milieu te minimaliseren. En onze aanpak is meer dan alleen doen wat nodig is - we streven ernaar voorop te lopen!

Milieuvoordelen van UHSB

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat beton een aanzienlijke impact heeft op het milieu. Dit komt vooral door het hoge cementgehalte, wat ook geldt voor CRC i2®, onze eigen generatie ultrahogesterktebeton (UHSB). Hoewel UHSB zelf niet als duurzaam kan worden aangemerkt, dient het als een milieuvriendelijker alternatief voor traditioneel beton en staal.

 

  • 22,8% minder CO2 uitstoot in vergelijking met een stalen balkon constructie.
  • Levensduur van meer dan 100 jaar.
  • Er is geen technisch onderhoud nodig.
  • Minder vrachtwagens/transportbewegingen door lichtere elementen.
  • Minder materiaalverbruik in vergelijking met traditionele beton.
Waarom UHSB

Cement verminderen in onze UHSB

Het hoge cementgehalte is verreweg de belangrijkste factor die bijdraagt aan onze ecologische footprint. Daarom hebben we gewerkt aan verschillende opties om de hoeveelheid cement te verminderen. Het eerste initiatief is een zogenaamde CRC i3, dit is een UHSB mengsel met grotere grindfractie. Door grotere grindfracties toe te voegen kan de hoeveelheid cement worden verminderd. Met deze samenstelling kunnen we een cementreductie van 30% bereiken en tegelijkertijd de sterkte en stijfheid verbeteren - en dat tegen minimale kosten. De keerzijde is dat de huidige samenstelling een wat moeilijkere verwerkbaarheid tot gevolg heeft, waardoor dit type UHSB maar voor een deel van onze productie (voornamelijk vlakke platen) kan worden ingezet.

 

Een andere benadering om het cementgehalte te verminderen, is door cement te vervangen door een filler van dezelfde fijnheid. Er zijn experimenten gedaan met een kalkvuller en marmerpoeder. Door 30% van het cement te vervangen door deze toeslagstoffen, zagen we geen vermindering van de sterkte.

 

Hoewel verhoogde duurzaamheid een hoge prioriteit heeft, is het belangrijk dat we geen compromissen sluiten op het gebied van de eigenschappen die zijn gedocumenteerd in bijvoorbeeld onze ETA en duurzaamheid op lange termijn.

 

Als u meer wilt weten over UHSB en duurzaamheid, dan kunt u via de highlights meer informatie, documentatie en blogs vinden over dit onderwerp.

Aanvullende initiatieven

Aanvullende initiatieven

We hebben verschillende initiatieven onderzicht om de CO2-uitstoot en onze impact op het milieu te verminderen. Dit omvat het volgen en analyseren van onze emissies, het ontwikkelen van een Environmental Product Declaration (EPD) en het implementeren van een “groen” boekhoudsysteem. Door deze te integreren in onze activiteiten en besluitvormingsprocessen, zijn we beter gepositioneerd om onze duurzaamheidsstrategie continu te optimaliseren en verantwoordelijkheid te nemen voor onze impact op het milieu.

Environmental Product Declaration voor UHSB-balkons

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie hebben we een EPD opgesteld voor onze balkons. De EPD is een document dat de milieukenmerken en effecten van onze producten gedurende hun levenscyclus beschrijft. Dit proces omvat een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA), waarbij we de milieu-impact beoordelen van de winning, productie, distributie, gebruik en verwijdering van onze producten op het milieu.

 

Momenteel zijn we bezig met het herzien van onze EPD voor balkons, die naar verwachting in 2023 zal worden afgerond.

 

U kunt onze EPD hier lezen

Focus op “groene” boekhouding

Een nieuwe EU-richtlijn suggereert dat grotere bedrijven vanaf 2026 verplicht zullen zijn om hun milieu-impact te rapporteren via een “groene” boekhouding. Verschillende bedrijven zijn al aan de gang. Hoewel we niet tot de bedrijven behoren die verplicht zijn om via een groene boekhouding te rapporteren, hebben we ervoor gekozen om dit toch te doen in overeenstemming met onze wens om al onze milieu impact te volgen en transparant te zijn.

 

Groene boekhouding helpt ons ook om onze milieuprestaties en voortgang in de richting van onze duurzaamheidsdoelstellingen te monitoren en te rapporteren. Door onze impact op het milieu nauwlettend te volgen, kunnen we sneller identificeren waar we vooruitgang kunnen boeken en gerichte maatregelen nemen om onze negatieve impact op het milieu te verminderen.

Hergebruik van materialen

Bij Hi-Con geloven we dat het ontwerpen van balkons die kunnen worden hergebruikt , dit is een cruciale strategie voor het creëren van een duurzamere toekomst. Tegenwoordig is er een tendens om gebouwen te ontwerpen met een verwachte levensduur van 50 jaar. Aangezien onze elementen een levensduur hebben van meer dan 100 jaar, vinden we het belangrijk dat onze elementen kunnen worden hergebruikt of gerecycled wanneer het gebouw zijn doel niet meer kan dienen.

 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met balkons die op/aan het gebouw worden geplaatst nadat de rest van de constructie is voltooid. Hierdoor kunnen de balkons relatief eenvoudig worden verwijderd als het pand niet meer in gebruik is. Door onze betonnen elementen eenvoudig te scheiden en te hergebruiken, kunnen we afval minimaliseren en hulpbronnen efficiënter gebruiken. Zo kunnen we actief deelnemen aan de circulaire economie en bijdragen aan een duurzamere bouwsector.

 

Een voorbeeld van onze inzet voor hergebruik is onze deelname aan het (P)Recast-project. Dit project richt zich op hergebruik van betonelementen uit sloopprojecten en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor deze materialen.

Onze betrokkenheid bij DGNB-gecertificeerde projecten

Hi-Con is lid van de Green Building Council Denmark en heeft UHSB-elementen geleverd aan veel projecten die DGNB-gecertificeerd zijn. Onze balkons kunnen op meerdere vlakken een positieve bijdrage leveren aan de beoordeling, waarover u in onderstaande link meer kunt lezen.

 

Door middel van DGNB-gecertificeerde projecten kunnen we aantonen hoe het gebruik van UHSB een positief effect kan hebben op de door DGNB beoordeelde milieu-, economische en sociale aspecten.

 

Lees hier meer over ons lidmaatschap:

DGNB

Meer weten?

Neem contact met ons op

Contact