Skip to main content

27.09.2023 - 22.8% vähemmän CO2-päästöjä

Ultrakorkealujuusbetoniset parvekkeet vs. teräsparvekkeet

Ultrakorkealujuusbetoniset parvekkeet vs. teräsparvekkeet

Johdanto

 

Aikana, jolloin rakennusalalla on yhä enemmän vastuullisuuden ja ympäristövaikutusten vaatimuksia, rakennusmateriaalien ja -ratkaisujen valinta on tulossa kriittisemmäksi kuin koskaan. Olemme Hi-Conissa aina asettaneet etusijalle innovatiivisten ja räätälöityjen ratkaisujen toimittamisen asiakkaillemme ja pyrkineet jatkuvasti minimoimaan ympäristöjalanjälkemme. Tästä syystä meillä on ilo jakaa Brix & Kamp A/S:n viimeisimmät tutkimustulokset, jotka keskittyvät parvekkeiden ympäristövaikutuksiin. Nämä tulokset ovat vain lisänneet luottamustamme parvekkeisiimme ja motivoivat meitä jatkamaan yhä parempien ratkaisujen kehittämistä tulevaisuutta varten.

 

--> Katso Brix & Kampin tutkimuksen tulokset täältä

Tutkimusselostus ja oletukset

Brix & Kampin tutkimuksessa verrattiin kahta erityyppistä teräskaiteilla varusteltua parveketta tietyssä projektissa - Hi-Conin ultrakorkealujuusbetonista (UHPC) parveketta ja teräsparveketta. Molemmat parvekkeet arvioitiin huolellisesti eri tekijöiden, kuten painon, materiaalien ja rakennusprosessien perusteella.

Molemmilla parvekeversioilla on samat mitat, pituus 3,55 metriä ja leveys 1,9 metriä, jolloin molempien parvekkeiden pinta-ala on 6,75 m². Molemmissa parvekkeissa on teräskaiteet kolmella sivulla.

Vertailussa on käytetty Hi-Conin EPD:n (Environmental Product Declaration) arvoja vaiheissa A1-A3. Vaiheissa C3 ja D on sovellettu betonielementtien yleisiä arvoja. Myös kaikissa muissa rakennusmateriaaleissa on käytetty niiden yleisiä arvoja.

Analyysi on tehty käyttämällä LCAbyg 5.2.1.0 -ohjelmistoa, ja se sisältää laskennan CO2-kokonaispäästöistä 50 vuoden ajalle.

Yleiskatsaus tutkimustuloksiin

Ensimmäisessä kaaviossa näkyy molempien parveketyyppien kokonaisvaikutukset ilmaston lämpenemiseen  (GWP) 50 vuoden aikana. Kaaviosta näkyy selvästi, että Hi-Con-parvekkeilla on pienempi ilmastovaikutus GWP-arvolla mitattuna, ja ne aiheuttavat 22,8 % vähemmän CO2-päästöjä teräsparvekkeisiin verrattuna.

Toisessa kaaviossa näkyy eri parveketyyppien tulosjakautuma vaiheittain. Vaiheissa A1-A3 kuormitus on molemmissa parvekkeissa lähes identtinen, mikä korostaa kestävän rakentamisen merkitystä. Vaiheissa B4 (osien vaihtotarve) ja C3 (purkujätteen käsittely) on teräsparvekkeilla huomattavasti suurempi kuormitus, koska niiden lattialaudoituksen käyttöikä on 30 vuotta, minkä jälkeen ne on vaihdettava ja hävitettävä.

22.8% vähemmän CO2-päästöjä

Tutkimus ja sen lopputulos eivät jätä epäilystäkään: Hi-Con-parvekkeiden CO2-vaikutus on huomattavasti pienempi kuin teräsparvekkeilla – 22,8 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä!

 

Näitä tuloksia tulee tarkastella myös parvekkeiden käyttöiän yhteydessä. Hi-Con-parvekkeen odotettu käyttöikä on yli 100 vuotta, mikä on yli kaksi kertaa pidempi kuin tyypillisen teräsparvekkeen käyttöikä, joka on usein vain 50-70 vuotta. Näiden yli 100 vuoden aikana ei ole betonin huoltotarvetta, säännöllistä puhdistusta lukuun ottamatta. Pitkäaikaiskestävyys onkin erittäin tärkeä huomioida, kun arvioidaan ultrakorkealujuusbetonisten parvekkeiden etuja.

Mahdollisuus muutokseen

Perinteisesti hankintahinta on ollut usein ratkaiseva tekijä, kun rakentajat ovat valinneet parveketyyppejä projekteihinsa. Viimeaikaisten tietojen valossa on kuitenkin mahdollisuus ajatella myös toisin.

 

Koska ultrakorkealujuusbetonista ja teräksestä valmistettujen parvekkeiden hinnat ovat usein vertailukelpoisia, rakennusalan päättäjien on arvioitava hankintahinnan lisäksi myös muita tekijöitä. Heidän tulee ymmärtää pitkän aikavälin näkökulman merkitys ja ajatella isompaa kuvaa. Tekniset edistysaskeleet ja innovatiiviset materiaalit, kuten ultrakorkealujuusbetoni, luovat uuden todellisuuden, jossa hinta ei ole enää ainoa päätöksentekokriteeri. Tulevaisuudellamme ja vastuullisuudella tulee olla keskeisempi rooli päätöksentekoprosessissa.

 

Lue lisää Vastuullisuus-sivultamme siitä, kuinka työskentelemme kohti parempaa tulevaisuutta.

Haluatko saada lisää tietoa siitä, kuinka UHPC-parvekkeiden käyttö voisi vaikuttaa projektiisi?

Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.

LUE LISÄÄ ULTRAKORKEALUJUUSBETONISTA